ADP ORADEA

Administraţia Domeniului Public Oradea

 •   &nbspPiaţa Cetate

     Piaţa Cetate

 •   &nbspPiaţa Rogerius

     Piaţa Rogerius

 •   &nbspPiaţa Decebal

     Piaţa Decebal

 •   &nbspPiaţa Nufărul

     Piaţa Nufărul

 •   &nbspPiaţa Ioşia

     Piaţa Ioşia

 •   &nbspPiaţa Obor

     Piaţa Obor

 •   &nbspGrădina Zoologică

     Grădina Zoologică

 •    Ştrandul Ioşia

     Ştrandul Ioşia

 •   &nbspCimitirul Municipal

     Cimitirul Municipal

 •   &nbspAquapark Nymphaea

     Aquapark Nymphaea

 •   &nbspAdăpostul Grivei

     Adăpostul Grivei

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invitam să participaţi la procedura de achiziţie directă a contractului privind  “Furnizare echipamente de protectie.

 

Valoarea estimata a achizitiei:  120.735,37 lei fara tva

Codul CPV: 18143000 – echipamente de protectie

Sursa de finanţare: .bugetul SC ADP SA Oradea

Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Obiectul achizitiei directe: furnizare echipament de protectie

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de achizitie publica

Documentele de calificare solicitate

Se vor prezenta urmatoarele documente:

 1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului” (conform formularului anexat in documentatie- prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 145, 146 si 147 din Legea 98/2016
 1. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (copie cui) de pe langa Tribunalele Teritoriale sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, termen maxim intre emitere si data limita de depunere a ofertelor – 30 zile din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului  autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei.

Forma de prezentare - certificatul de inregistrare se va prezenta în copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul";

 1. Fisa de informatii generale – (Formular nr. 11-INFORMATII GENERALE) din care sa reiasa datele de identificare, numarul de telefon, fax, contul deschis la Trezorerie si cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (……………).
 1. Experienta similara - Declaraţie privind lista principalelor echipamente similare furnizate în ultimii 3 ani ( 2015,2016,2017)– din care sa rezulte furnizarea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract, insotita de copia xerox a respectivului contract.

Oferta va contine:  

a)  documentele de calificare solicitate mai sus;

b) - propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta anexat, si va contine pretul total in lei fara TVA, completandu-se tabelul anexat caietului de sarcini. Propunerea financiara va cuprinde pe langa Formularul de Oferta si un centralizator (tabel) întocmit de ofertant, care va contine detalierea pretului total al ofertei.

Pretul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

* NU se acceptă asocieri, subcontractari sau angajamente ferme de sustinere din partea unui tert.

* NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

* NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

*Se solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor.

Modul de intocmire a ofertei

Documentele de calificare impreuna financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se  introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 2 plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent .

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 • denumirea si adresa autoritatii contractante,
 • denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta („Oferta privind achizitia directa ……………………… )
 • denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 04.09.2018, ORA 12,00
 • Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza :
 • 1  scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*)

Criteriul de atribuire: - pretul total cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Strada Gheorghe Dima nr. 5, Oradea, Juetul Bihor

Data limită pentru depunerea ofertei- 04.09.2018  ora  11:00

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 04.09.2018 ora 12:00 la sediul SC ADP SA Oradea.

Formularele,caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.adporadea.ro.

Anunţuri

 • ADP angajează prin selecţie personal de curăţenie în Aquapark +

  S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea selectează, pentru Nymphaea Aquapark Oradea, Personal la curățenie. Condiții minime: absolvent de min. 10 Read More
 • LICITAŢIE publică privind "închirierea de spaţii comerciale în Piaţa Rogerius şi Piaţa 100" +

  SC ADP SA organizează, în data de 25.03.2019, ora 12, la sediul social din Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 5, Read More
 • LICITAŢIE publică privind "închirierea de spaţii comerciale în Piaţa 100" +

  SC ADP SA organizează, în data de 04.03.2019, ora 12, la sediul social din Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 5, Read More
 • LICITAŢIE publică privind "închirierea de spaţii comerciale şi loturi de teren în Ştrandul Ioşia" +

  SC ADP SA organizează, în data de 28.02.2019, ora 12, la sediul social din Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 5, Read More
 • Adoptă un câine fără stăpân! +

  Administrația Domeniului Public SA Oradea promovează adopția de câini la domiciliu, punând la dispoziția celor care adoptă câini din Adăpostul Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Comunicate

 • Programul aquapark-ului Oradea pentru minivacanţă +

  Conducerea SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea informează că în Read More
 • Minuta dezbaterii publice cu privire la proiectul regulamentului de organizare si functionare impreuna cu lista de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  In baza prevederilor Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea - MODIFICARE +

    DEZBATERE PUBLICĂ În conformitate cu prevederile art.7 din Legea Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  Nr. 4898 din 11.05.2016 DEZBATERE PUBLICA 11.05.2016 In conformitate cu Read More
 • COMUNICAT privind Ziua Morţilor 2015 +

  COMUNICAT privind Ziua Mortilor 2015 Conducerea SC Administratia Doemniului Public Read More
 • 1
 • 2

Ştiri

 • Pui de tamarin cu creastă la Zoo Oradea +

    O specie de maimuțe pe cale de dispariție Un Read More
 • Gratis e prea scump +

  Dacă ar fi fost "normali" la cap, primarul Oradiei şi Read More
 • Închis pentru... deschidere! Noul Aquapark va fi deschis abia către final de sezon şi la preţuri nepopulare +

  Clădirea străluceşte a nou, aruncând lumini vesele pe gresia multicoloră Read More
 • Piaţa Obor s-a înnoit: în locul gheretelor dărăpănate are chioşcuri uniforme +

  De câteva zile, vechile gherete din piaţa Obor, care găzduiau Read More
 • Cadou de la Nyíregyháza: Zoo Oradea a primit o leoaică, patru antilope şi un vultur +

  Ţuţu, leul Grădinii Zoologice din Oradea, este de marţi un Read More
 • 1
 • 2

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform politicii de confidenţialitate.

  Sunt de acord cu cookies.
Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul GDPR)