Nr. Inregistrare: 5342/19.05.2016

Aprobat

Director general

Andrica Liviu

 

INVITATIE PARTICIPARE

 

Prin prezenta, va invitam sa participati la procedura organizata pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului „Închidere cu geamuri şi uşi din profil aluminiu la spaţiile destinate comercializării cărnii şi produselor din carne, Tronson II, Piaţa Rogerius

Valoarea estimata a achizitiei, compusa din 7 geamuri termopan profil aluminiu si 7 usi termopan profil aluminiu, in care sunt incluse si lucrarile de inchidere (montaj) este:

 • pret unitar geam termopan profil aluminiu - 1.800 lei fara tva
 • pret unitar usa termopan profil aluminiu - 2000 lei fara tva

Valoarea estimata totala a celor 7 gemuri si 7 usi termopan din profil aluminiu, descrise in schita anexa la caietul de sarcini, inclusiv lucrarile de inchidere (montaj), este de 26.600 lei fara tva.

Codul CPV: 45421100- 5 - instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe

                     45255400- 3 – lucrari de montaj

 Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data de depunere a ofertelor.

 Modul de finalizare a achizitiei directe : incheierea unui contract de achizitie publica

    * Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza

    * Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

    * Nu se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor.

Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante din Piata Emanuil Gojdu nr. 21 Oradea

Modul de întocmire a ofertei

Documentele de calificare, costand in:

 1. Copie dupa CUI
 2. Copie dupa certificatul constatator de la ORC, actualizat
 3. Fisa de informatii generale
 4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art nr. 181
 5. Declaratie privind situaţia personală a operatorului economic
 6. Certificat fiscal privind plata datoriilor la bugetul local
 7. Certificat fiscal privind plata datoriilor la bugetul de stat.
 8. În lipsa certificatelor fiscale se accepta la licitatie o declaratie pe propeie raspundere privind plata datoriilor la cele doua bugete.
 9. declaratie privind principalele lucrari similare in ultimii 5 ani.

împreună cu propunerea financiară se întocmesc într-un singur exemplar original şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele 2 plicuri se introduc într-un plic exterior, închis şi netransparent. Fisa de informatii generale si declaratiile se gasesc la Sectiunea formulare.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:

1.Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta (Oferta privind achiziţia directă a contractului „Închidere cu geamuri şi uşi din profil aluminiu la spaţiile destinate comercializării cărnii şi produselor din carne, Tronson II, Piaţa Rogerius

 1. Denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întarziate nedeschisă.
 2. precum şi cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 03.06.2016, ora 11:00.

Plicului exterior i se vor ataşa, într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoţesc oferta după cum urmează:

 1. Scrisoare de înaintare  
 2. Garanţia de participare: in suma de 532 lei

Criteriul de atribuire: - preţul cel mai scăzut, fără TVA, dintre ofertele declarate admisibile. Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante.

DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: 03.06.2016 ora 9:00. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 03.06.2016 ora 11:00, la sediul SC ADP SA. Informatii suplimentare la tel 0733/110035 sau pe siteul www.adporadea.ro.

 

Birou Achizitii Publice

Alexandru Florin

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform politicii de confidenţialitate.

  Sunt de acord cu cookies.
Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul GDPR)