Nr. Inregistrare: 6882/21.06.2016

Aprobat

Director general

Andrica Liviu

 

ANUNT DE PARTICIPARE

 

Prin prezenta, va invitam sa participati la procedura organizata pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucrari „Devierea conductelor de apa si canalizare in zona pasajului de legatura dintre Parcarea D+P si Piata Rogerius

       Valoarea estimata a achizitiei: 388.000 lei, fara TVA

Codul CPV: 45322000 – 3 – lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare

 Perioada de valabilitate a ofertelor:  90 zile de la data de depunere a ofertelor.

 Modul de finalizare a achizitiei directe : incheierea unui contract de achizitie publica

 Documentele de calificare solicitate sunt mentionate in Fisa de date atasata invitatiei

    * Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza

    * Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

    * Nu se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor.

Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante din Piata Emanuil Gojdu nr. 21 Oradea

Modul de întocmire a ofertei

Documentele de calificare, împreună cu propunerea financiară, se întocmesc într-un singur exemplar original (si o copie) şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele 2 plicuri se introduc într-un plic exterior, închis şi netransparent.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:

1.Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta (Oferta privind achiziţia directă a contractului „Devierea conductelor de apa si canalizare in zona pasajului de legatura dintre Parcarea D+P si Piata Rogerius”).

  1. Denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întarziate nedeschisă. Toate aceste specificatii se gasesc in fisa de date a achizitiei.
  2. precum şi cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 01.07.2016, ora 12:00.

Plicului exterior i se vor ataşa, într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoţesc oferta, după cum urmează:

  1. Scrisoarea de înaintare  
  2. Garanţia bancară

Garantia de participare: 7.760 lei (3.880 lei pentru IMM)

Criteriul de atribuire: - preţul cel mai scăzut, fără TVA, dintre ofertele declarate admisibile. Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante:

DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR:  01.07.2016 ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 01.07.2016 ora 12:00, la sediul SC ADP SA. Formularele, partea scrisa si partea desenata a proiectului sunt ataşate anuntului de participare pe site-ul autorităţii contractante www.adporadea.ro.

 

Birou Achizitii Publice

Alexandru Florin

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform politicii de confidenţialitate.

  Sunt de acord cu cookies.
Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul GDPR)