ADP ORADEA

Administraţia Domeniului Public Oradea

 •   &nbspCimitirul Municipal

     Cimitirul Municipal

 •   &nbspCimitirul Municipal

     Cimitirul Municipal

 •   &nbspCimitirul Municipal

     Cimitirul Municipal

 •   &nbspCimitirul Municipal

     Cimitirul Municipal

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Localizare:  Str. Ceyrat, nr.1

Suprafața totală:  715.343 mp

Căi de acces în cimitir:  

 •   Str. Universităţii
 •   Str. Ceyrat

Contact: 0259.434.411 / 0772.202.344 / 0359.238.805

Formă de organizare:

Cimitirul Municipal Oradea este în administrarea și exploatarea S.C. Administrația Domeniului Public S.A. (fostă RAPAS) conform Hotărârii Consiliului Local nr. 878 din 30.11.2006.

Compartimentul Cimitirul Municipal are ca obiect de activitate administrarea domeniului public (terenul şi bunurile mobile şi imobile aflate în patrimoniu), efectuarea de prestări servicii funerare şi comercializarea prin magazine proprii a obiectelor şi materialelor specifice activităţii de pompe funebre.

Componenţa Cimitirului Municipal

Cimitirul Municipal are în componenţă următoarele:

 • terenul aferent cimitirului în suprafaţă de 71.5 ha.
 • imobilul destinat administraţiei cimitirului;
 • capela municipală cu morga;
 • magazia şi şopronul pentru mijloacele din dotare;
 • magazinul de pompe funebre;

Harta Cimitirului Municipal "Rulikowski" numerotare parcele:

Harta Cimitir Rulikowski - numerotare parcele.
Situaţia locurilor expirate şi neîntreţinute în cimitir este actualizată în zilele de 05 şi 20 ale fiecărei luni:
Organizarea internă a cimitirului

Întreaga suprafaţă interioară a cimitirului este structurată pe parcele, care sunt delimitate între ele prin alei (conform planului de situaţie - Anexa 1). Parcelele sunt structurate pe rânduri în cadrul cărora sunt stabilite locurile de înmormântare Parcelele şi rândurile sunt numerotate la capetele dinspre alei. Numerotarea este inscripţionată cu vopsea la marginea rândurilor pe plăcuţe sau pe primul loc de mormânt de la începutul rândului.

În cadrul rândurilor, fiecare loc de înmormântare este numerotat pentru a se putea ţine o evidenţă clară a acestora.

În incinta Cimitirului Municipal se găsesc şi alte obiective cum ar fi:

 • Cimitirul evreiesc neolog- aflat în subordinea comunităţii evreieşti;
 • Cimitirul evreiesc ortodox- aflat în subordinea comunităţii evreieşti;
 • Capela Municipală- aflată în subordinea Parohiei Bisericii cu Lună din Oradea;
 • Capela Haşaş
 • Capela Frenţiu- aflată în subordinea Episcopiei Române Unite cu Roma (Greco-Catolică) de Oradea;
 • Capela Steinberger- aflată în subordinea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea.

Accesul publicului în incinta cimitirului este permis zilnic după următorul program:

 • 01 aprilie - 31 august , între orele 08.00 - 20.00
 • 01 septembrie - 31 octombrie, între orele 08.00 - 18.00
 • 01 noiembrie - 31 martie, între orele 08.00 - 17.00

Locurile de înmormântare care se pot atribui cetăţenilor, se clasifică în următoarele categorii:

 • loc de înmormântare simplu - dimensiunile sunt de 2,60m x 1,50m = 3,90mp
 • loc de înmormântare dublu - dimensiunile sunt de 2,60m x 1,50m x 2 = 7,80mp
 • loc pentru înmormântare multiplu - dimensiunile sunt de 2,60m x 1.50m x nr.morminte = mp
 • loc pentru mormânt comun; Locurile pentru mormânt comun se vor atribui doar în caz de nevoie şi dimensiunile acestora se vor stabili după specificul fiecărui caz în parte.

Adâncimea gropilor este stabilită prin normele sanitare antiepidemice transmise administraţiei cimitirului prin autorizaţia de funcţionare de către organul abilitat şi anume:

 • adâncimea minimă a gropii = 1,5m.
Condiţii de atribuire a locurilor de înmormântare

Terenurile destinate locurilor de înmormântare aparţin domeniului public local al municipiului Oradea.

Administrarea directă şi efectivă a acestor terenuri se exercită de către S.C. A.D.P. S.A Oradea prin administraţia cimitirului, pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

Locurile de înmormântare se pot atribui în următoarele condiţii:

 • locurile de înmormântare prevăzute la lit.a) şi b) și c) se pot atribui la deces sau anticipat, cu condiţia achitării taxelor prevăzute pentru concesionare
 • locurile de înmormântare prevăzute la lit.d) se pot atribui numai cu aprobarea organelor abilitate în acest sens
 • atribuirea în folosință a locurilor de înmormântare se face în ordinea numerică a rândurilor și locurilor în parcelele nou înființate
 • persoanele care doresc să aleagă loc de înmormântare la deces și/sau loc anticipat la deces, în parcelele nou înființate vor plăti o taxă majorată conform Anexei nr.2.

Persoanele care doresc să-și aleagă loc de înmormântare anticipat în parcelele nou înființate sau în locurile rămase libere prin neplata taxei de reconcesionare sau a lăsării în stare de părăsire și neîngrijire, vor plăti o taxă majorată conform Anexei nr.2. În acest caz cererile se depun la Administrația cimitirului până în data de 25 a lunii iar atribuirea se face în data de 30 a lunii. Dacă pentru același loc sunt mai multe cereri, atribuirea se va face prin licitație

Dreptul de folosinţă asupra locurilor de înmormântare atribuite, se poate stabili pe următoarele termene:

 • 7 ani pentru locurile de înmormântare atribuite la deces
 • 7 ani pentru locurile de înmormântare atribuite anticipat (cu deces)
 • 10 sau 20 de ani pentru locurile de înmormântare atribuite anticipat.

Dreptul de folosinţă asupra locurilor de înmormântare poate fi reînnoit pentru o perioadă de câte 10 sau 20 de ani, prin achitarea taxelor stabilite în acest scop.

Fac excepţie mormintele pentru care sunt stabilite măsuri de închidere, de sistare din motive igienico-sanitare, de utilitate publică sau alte cauze dovedite ca necesare pentru sistarea prelungirii dreptului de folosinţă.

Atribuirea locurilor de înmormăntare se va face numai în favoarea locuitorilor cu domiciliul în municipiul Oradea. În cazuri excepționale se pot atribui locuri de înmormântare și cetățenilor care nu au domiciliul în municipiul Oradea dar numai la deces.

Unei persoane i se poate atribui numai un singur loc de înmormântare.

În acest loc pot fi înmormântaţi titularul dreptului de folosinţă şi rudele până la gradul IV inclusiv.

Atribuirea a mai multor locuri de înmormântare unei persoane este nulă de drept și atrage rezilierea de drept fără intervenția instanței și fără nici o procedură prealabilă, a contractelor de concesiune pentru locurile de înmormântare dobândite.

Taxele pentru atribuirea locurior de înmormântare se stabilesc astfel:

 • pentru un loc de înmormântare simplu, conform Anexa nr.2
 • pentru loc de înmormântare dublu, triplu sau cvadruplu, etc.,taxa se multiplică direct proporţional cu numărul mormintelor. Exemplu : taxa loc triplu = taxa loc simplu ( conform Anexei nr. 2) x 3 = lei

Pentru decedaţii ale căror cheltuieli de înmormântare sunt suportate din fondurile speciale prevăzute de la Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale, Primăria Municipiului Oradea, locurile de înmormântare se vor atribui în mod gratuit pe un termen de 7 ani, fără plată într-o parcelă destinată acestor cazuri.

Locurile de înmormântare odată atribuite nu pot fi înstrăinate prin vânzare sau cedare; ele pot fi reatribuite spre folosinţă, numai familiei decedatului până la gradul IV inclusiv şi numai cu acordul prealabil al administraţiei cimitirului. Orice alte acte de înstrăinare vor fi considerate nule de drept şi nu vor putea fi opozabile administrației cimitirului.

Pot beneficia de atribuirea unui loc de înmormântare fără plată în parcele cu destinație specială următoarele persoane:

 • veteranii de război, invalizii şi văduvele de război conform prevederilor art.17, alin.3) din Legea nr.44 din 7 august 1994.
 • eroii Revoluţiei din decembrie 1989, răniţii şi urmaşii eroilor-martir conform art.5 lit.h din Legea nr.341/2004;
 • deportaţii şi victimele oprimării comuniste conform Decretului nr. 118/1990.

Atribuirea acestor locuri se face pe baza actelor care dovedesc această calitate.

Persoanele care dețin locuri de înmormântare în concesiune și sunt beneficiare ale drepturilor de gratuitate, la cerere, pot solicita reconcesionarea cu titlu gratuit. Termenul de valabilitate pentru solicitarea scutirii de plată este durata vieții beneficiarului. Cererea de scutire de plată va fi însoțită de declarația notarială a titularului din care să rezulte că nu a mai beneficiat de o altă scutire de plată sau de o altă atribuire gratuită pentru un alt loc de veci.

Atribuirea fără plată și/sau scutirea de plată se referă la un singur loc de înmormântare având următoarele dimensiune: 2,60 X 1,50 = 3,90 mp.

Locurile de înmormântare obținute cu gratuitate nu pot fi transmise prin acte între vii.

Taxe vezi link "Taxe și tarife"

Accesul publicului în incinta cimitirului este permis zilnic după următorul program:

 • 01 aprilie - 31 august , între orele 08.00 - 20.00
 • 01 septembrie - 31 octombrie, între orele 08.00 - 18.00
 • 01 noiembrie - 31 martie, între orele 08.00 - 17.00
Magazinul de pompe funebre

Locaţia: în interiorul Cimitirului Municipal, lângă Biroul unic de informaţii.

Produse și servicii funerare oferite:
 • Sicrie din brad – 541 lei/buc
 • Sicrie din stejar – 541 lei/buc
 • Sicrie din stejar cu mânere – 1006 lei/buc
 • Cruci din lemn – 46 lei/buc
 • Cruci din metal – 101 lei/buc
 • Batiste – 2 lei/buc
 • Lumânări – 4 lei/buc
 • Saltele - 12 lei/buc
 • Crucifixe - 13 lei/buc
 • Transport decedați în Oradea - 130 lei/decedat  - Preț fără concurență
 • Transport decedați în exterior - 6 lei/km

Sunt scutiţi de taxa pentru preluarea decedatului, cei ce achiziţionează accesoriile din cadrul magazinului de pompe funebre al Cimitirului Municipal. ( 120 lei )

La cerere se intermediază obținerea ajutorului de înmormântare.

Comenzile pentru produse și servicii funerare se fac la:
 • La telefon: 0772/202.344 - NON STOP

Programul de funcționare:

Programul de funcţionare al

Biroului unic şi al magazinului de Pompe funebre din

Cimitirului Municipal Rulikowski

Nr. Crt Compartiment Program Telefon
1 Programări, înmormântări, reînoiri, evidenţă Luni - Vineri

08.00 - 17.00

0359.238.805

0772.202.344

0259.434.411

Urgenţe, programare telefonic înmormântări

Duminică, Sărbători legale

08.00 - 20.00

Sâmbătă: 08.00 - 15.00

0771.175.880

2 Preluare decedaţi Luni - Sâmbătă

08.00 - 21.00

0770.882.065

Programare telefonic preluare decedaţi
( CAPELĂ )

Duminică, Sărbători legale

15.00 - 20.00

0770.882.065

3 Slujbe de priveghiere Capela Municipală Luni - Duminică, Sărbători legale

16.00 - 20.00

0770.882.065

0733.106.739

4 Magazin pompe funebre Luni - Vineri

08.00 - 17.00

0772.202.344

Sâmbătă

08.00 - 15.00Administratori:  

 •   Vaida Teodor, telefon: 0771-175880

Anunţuri

 • Se suspendă accesul publicului la Zoo și la Adăpostul Grivei +

  Se suspendă accesul publicului la Zoo și la Adăpostul Grivei   Începând cu data de 26 martie 2020, se suspendă Read More
 • Reglementari Cimitirul Municipal Rulikowski - Doar opt persoane la slujbele de înmormântare +

  Doar opt persoane la slujbele de înmormântare La slujbele religioase de înmormântare și priveghi desfășurate la Cimitirul Municipal Rulikowski pot Read More
 • Bazarurile din piețe își suspendă activitatea +

  Bazarurile din piețe își suspendă activitatea Conform Ordonanței militare nr. 2 din 21 martie 2020, art. 2, se suspendă temporar Read More
 • Piețele agroalimentare rămân deschise +

  Piețele agroalimentare rămân deschise   Toate cele patru piețe agroalimentare din municipiul Oradea (Cetate, Rogerius, Nufărul și Decebal) vor funcționa Read More
 • Măsuri împotriva COVID-19 la Cimitirul Municipal +

  Măsuri împotriva COVID-19 la Cimitirul Municipal   În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, Administrația Domeniului Public Oradea recomandă ca la slujbele Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

Comunicate

 • Programul aquapark-ului Oradea pentru minivacanţă +

  Conducerea SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea informează că în Read More
 • Minuta dezbaterii publice cu privire la proiectul regulamentului de organizare si functionare impreuna cu lista de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  In baza prevederilor Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea - MODIFICARE +

    DEZBATERE PUBLICĂ În conformitate cu prevederile art.7 din Legea Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  Nr. 4898 din 11.05.2016 DEZBATERE PUBLICA 11.05.2016 In conformitate cu Read More
 • COMUNICAT privind Ziua Morţilor 2015 +

  COMUNICAT privind Ziua Mortilor 2015 Conducerea SC Administratia Doemniului Public Read More
 • 1
 • 2

Ştiri

 • Au apărut pepenii în piețele orădene +

  Au apărut pepenii în piețele orădene Faimoșii pepeni din Oltenia Read More
 • Pui de tamarin cu creastă la Zoo Oradea +

    O specie de maimuțe pe cale de dispariție Un Read More
 • Gratis e prea scump +

  Dacă ar fi fost "normali" la cap, primarul Oradiei şi Read More
 • Închis pentru... deschidere! Noul Aquapark va fi deschis abia către final de sezon şi la preţuri nepopulare +

  Clădirea străluceşte a nou, aruncând lumini vesele pe gresia multicoloră Read More
 • Piaţa Obor s-a înnoit: în locul gheretelor dărăpănate are chioşcuri uniforme +

  De câteva zile, vechile gherete din piaţa Obor, care găzduiau Read More
 • 1
 • 2

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform politicii de confidenţialitate.

  Sunt de acord cu cookies.
Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul GDPR)