ADP ORADEA

Administraţia Domeniului Public Oradea

 •   &nbspPiaţa Cetate

     Piaţa Cetate

 •   &nbspPiaţa Rogerius

     Piaţa Rogerius

 •   &nbspPiaţa Decebal

     Piaţa Decebal

 •   &nbspPiaţa Nufărul

     Piaţa Nufărul

 •   &nbspPiaţa Ioşia

     Piaţa Ioşia

 •   &nbspPiaţa Obor

     Piaţa Obor

 •   &nbspGrădina Zoologică

     Grădina Zoologică

 •    Ştrandul Ioşia

     Ştrandul Ioşia

 •   &nbspCimitirul Municipal

     Cimitirul Municipal

 •   &nbspAquapark Nymphaea

     Aquapark Nymphaea

 •   &nbspAdăpostul Grivei

     Adăpostul Grivei

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Nr. inregistrare: 2300/04.03.2016

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Prin prezenta, vă invitam să participaţi la procedura de achiziţie directă a contractului de lucrari privind Confectionare a 41 de module metalice cu rolete din aluminiu, a 10 panouri de gard si a unei porti de acces glisante in Piata Rogerius din Oradea”.

Valoarea estimata a achizitiei: 110.350 lei, fara TVA (valoarea estimata a unui modul - 2.400 lei + tva; valoarea estimata a unui panou gard – 950 lei + tva; valoarea estimata pentru poarta – 2.450 lei + tva) – echivalentul a 24.755,47 euro, la cursul BNR din data de 03.03.2016, 1 euro = 4,4576 lei

Codul CPV: – 45255400- 3 – lucrari de montaj

                     45421145 –2 – lucrari de instalare rolete

                     44231000- 8 – panouri prefabricate pentru garduri

Sursa de finanţare: bugetul SC ADP SA Oradea

Perioada de valabilitate a ofertelor: .40 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Obiectul achizitiei directe: lucrari

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de achizitie publica

Documentele de calificare solicitate

 • Se vor prezenta urmatoarele documente:
 1. 1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului” (conform formularului anexat in documentatie- prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180,181 si 69ˆ1   din OUG 34/2006
 1. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (copie cui) de pe langa Tribunalele Teritoriale sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, termen maxim intre emitere si data limita de depunere a ofertelor – 30 zile din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei.

Forma de prezentare - certificatul de inregistrare se va prezenta în copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul";

 1. Fisa de informatii generale – (Formular nr. 11-INFORMATII GENERALE) din care sa reiasa datele de identificare, numarul de telefon, fax, contul deschis la Trezorerie si cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (……………).
 1. Experienta similara - Declaraţie privind lista principalelor lucrari similare prestate în ultimii 5 ani ( 2015,2014,2013, 2012, 2011) (Formular nr. D anexat) – din care sa rezulte prestarea in ultimii 5 ani a cel putin unui contract, insotita de copia xerox a respectivului contract in valoare de 50.000 lei fara tva.

Oferta va contine: -

 • a) documentele de calificare solicitate mai sus;
 • b) propunerea tehnica:-ofertantul îşi va asuma prin propunerea tehnică obligativitatea de a asigura calitatea lucrarilor efectuate prestate şi garnaţia pentru ele                  
 • c) - propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta anexat, si va contine pretul total in lei fara TVA.

Pretul ofertei total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

* NU se acceptă asocieri, subcontractari sau angajamente ferme de sustinere din partea unui tert.

* NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

* NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

*Se solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor.

Modul de intocmire a ofertei

Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 2 plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent .

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea si adresa autoritatii contractante,

denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta („Oferta privind achizitia directa ……………………… )

 1. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
 2. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 08.03.2016, ORA 10,00
 3. Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza :

1 scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*)

Criteriul de atribuire: - pretul total cel mai scazut , dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Piaţa Emanuil Gojdu nr. 21, Oradea, judeţul Bihor

Data limită pentru depunerea ofertei- 08.03.2016 ora 9:00

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 08.03.2016 ora 10:00 la sediul SC ADP SA Oradea. Se admite, la licitaţie, lipsa documentelor/certificatelor emise de autorităţi cu obligaţia ofertantului de a elabora o declaraţie pe proprie răspundere, câştigătorul licitaţiei având însă obligaţia de a completa documentele lipsă în termen de cel mult 5 zile de la adjudecare, înainte de semnarea contractului.

Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt ataşate invitaţiei de participare, pe site-ul www.adporadea.ro.

 

Consilier Achiziţii Publice

Alexandru Florin

 

Anunţuri

 • Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea selecționează electrician si operatori de instalatii +

  S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea selecționează următoarele categorii de personal: 1 ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE - absolvent de şcoală profesională / liceu cu Read More
 • ANUNȚ privind organizarea procedurii de achiziție publică de servicii de acordare de credit +

  ANUNȚ privind organizarea procedurii de achiziție publică de servicii de acordare de credit în valoare de 16.000.000 lei în vederea Read More
 • ADP selectează lucrători comerciali pentru Aquaparkul Nymphaea Oradea +

  S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea selectează lucrători comerciali pentru Aquaparkul Nymphaea Oradea. Condiții minime: Absolvent a 10 clase; Cererile Read More
 • Anunt organizare concurs pentru postul de electrician intretinere si zidar +

  S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea organizează, în data de 19.05.2020, concurs pentru următoarele categorii de personal: 1 ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE                                  Read More
 • Anunt de licitatie publica cu strigare pentru valorificarea unor bunuri +

  ANUNȚ DE LICITAȚIE   SC ADP SA organizează, în data de 20.05.2020, ora 12.00, la sediul social, o procedură de Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Comunicate

 • Programul aquapark-ului Oradea pentru minivacanţă +

  Conducerea SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea informează că în Read More
 • Minuta dezbaterii publice cu privire la proiectul regulamentului de organizare si functionare impreuna cu lista de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  In baza prevederilor Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea - MODIFICARE +

    DEZBATERE PUBLICĂ În conformitate cu prevederile art.7 din Legea Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  Nr. 4898 din 11.05.2016 DEZBATERE PUBLICA 11.05.2016 In conformitate cu Read More
 • COMUNICAT privind Ziua Morţilor 2015 +

  COMUNICAT privind Ziua Mortilor 2015 Conducerea SC Administratia Doemniului Public Read More
 • 1
 • 2

Ştiri

 • Au apărut pepenii în piețele orădene +

  Au apărut pepenii în piețele orădene Faimoșii pepeni din Oltenia Read More
 • Pui de tamarin cu creastă la Zoo Oradea +

    O specie de maimuțe pe cale de dispariție Un Read More
 • Gratis e prea scump +

  Dacă ar fi fost "normali" la cap, primarul Oradiei şi Read More
 • Închis pentru... deschidere! Noul Aquapark va fi deschis abia către final de sezon şi la preţuri nepopulare +

  Clădirea străluceşte a nou, aruncând lumini vesele pe gresia multicoloră Read More
 • Piaţa Obor s-a înnoit: în locul gheretelor dărăpănate are chioşcuri uniforme +

  De câteva zile, vechile gherete din piaţa Obor, care găzduiau Read More
 • 1
 • 2

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform politicii de confidenţialitate.

  Sunt de acord cu cookies.
Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul GDPR)