ADP ORADEA

Administraţia Domeniului Public Oradea

 •   &nbspPiaţa Cetate

     Piaţa Cetate

 •   &nbspPiaţa Rogerius

     Piaţa Rogerius

 •   &nbspPiaţa Decebal

     Piaţa Decebal

 •   &nbspPiaţa Nufărul

     Piaţa Nufărul

 •   &nbspPiaţa Ioşia

     Piaţa Ioşia

 •   &nbspPiaţa Obor

     Piaţa Obor

 •   &nbspGrădina Zoologică

     Grădina Zoologică

 •    Ştrandul Ioşia

     Ştrandul Ioşia

 •   &nbspCimitirul Municipal

     Cimitirul Municipal

 •   &nbspAquapark Nymphaea

     Aquapark Nymphaea

 •   &nbspAdăpostul Grivei

     Adăpostul Grivei

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Nr. inregistrare: 4578/03.05.2016

APROBAT

Director general Andrica Liviu

 INVITATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invitam să participaţi la procedura de achiziţie directă a contractului privind  “Achizitionarea a 42 de containere de 1.100 de litrii fiecare si 61 de pubele de 240 litrii fiecare pentru Cimitirul Municipal Oradea.

Valoarea estimata a achizitiei :  37.100 de lei, respectiv 8.286,05 euro, fara tva, cursul euro este cel comunicat de BNR la data de 29.04.2016, un euro = 4,4774 lei. Pretul unitar/container este de 680 lei fara tva, iar pretul unitar pe pubela este de 140 lei fara tva.

Codul CPV:  34928480 – 6 – containere si pubele de deseuri

Sursa de finanţare: .bugetul SC ADP SA Oradea

Perioada de valabilitate a ofertelor: .40 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Obiectul achizitiei directe:  achizitia a 42 de containere de 1.100 litrii si 61 pubele de 240 litrii pentru Cimitirul Municipal din Oradea

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de achizitie publica

Documentele de calificare solicitate

 • Se vor prezenta urmatoarele documente:
 1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului” (conform formularului anexat in documentatie- prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180,181 si 69ˆ1 din OUG 34/2006
 1. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (copie cui) de pe langa Tribunalele Teritoriale sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, termen maxim intre emitere si data limita de depunere a ofertelor – 30 zile din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului  autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei.

Forma de prezentare - certificatul de inregistrare se va prezenta în copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul";

 1. Fisa de informatii generale – (Formular nr. 11-INFORMATII GENERALE) din care sa reiasa datele de identificare, numarul de telefon, fax, contul deschis la Trezorerie si cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (……………).
 2. Experienta similara - Declaraţie privind lista principalelor materiale similare furnizate în ultimii 3 ani ( 2013,2014,2015) (Formular nr. D anexat) – din care sa rezulte furnizarea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract, insotita de copia xerox a respectivului contract.

Oferta va contine:

 1. documentele de calificare solicitate mai sus;
 2. propunerea tehnica:- care se va elabora in conformitate cu cerintele  caietului de sarcini, in acest scop propunerea tehnica va contine:
  1. o descriere cat mai detaliata a specificatiilor tehnice continute de caietul de sarcini
 3. propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta anexat, si va contine pretul total in lei fara TVA, completandu-se tabelul anexat caietului de sarcini. Propunerea financiara va cuprinde pe langa Formularul de Oferta si un centralizator (tabel) întocmit de ofertant, care va contine detalierea pretului total al ofertei.

      Pretul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

* NU se acceptă asocieri, subcontractari sau angajamente ferme de sustinere din partea unui tert.

* NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

* NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

*Se solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor.

Modul de intocmire a ofertei

Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si  financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se  introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 2 plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent .

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea si adresa autoritatii contractante,

denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta („Oferta privind achizitia directa ……………………… )

 1. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
 2. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 10.05.2016, ORA 12,00
 3. Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza :

1  scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*)

Criteriul de atribuire: - pretul total cel mai scazut , dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Piaţa Emanuil Gojdu  nr. 21, Oradea, judeţul Bihor

Data limită pentru depunerea ofertei-  10.05.2016  ora  10:00

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 10.05.2016 ora 12:00 la sediul SC ADP SA Oradea.

Formularele pe site-ul www.adporadea.ro.

Consilier Achiziţii Publice

Alexandru Florin

 

Anunţuri

 • Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea selecționează electrician si operatori de instalatii +

  S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea selecționează următoarele categorii de personal: 1 ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE - absolvent de şcoală profesională / liceu cu Read More
 • ANUNȚ privind organizarea procedurii de achiziție publică de servicii de acordare de credit +

  ANUNȚ privind organizarea procedurii de achiziție publică de servicii de acordare de credit în valoare de 16.000.000 lei în vederea Read More
 • ADP selectează lucrători comerciali pentru Aquaparkul Nymphaea Oradea +

  S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea selectează lucrători comerciali pentru Aquaparkul Nymphaea Oradea. Condiții minime: Absolvent a 10 clase; Cererile Read More
 • Anunt organizare concurs pentru postul de electrician intretinere si zidar +

  S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea organizează, în data de 19.05.2020, concurs pentru următoarele categorii de personal: 1 ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE                                  Read More
 • Anunt de licitatie publica cu strigare pentru valorificarea unor bunuri +

  ANUNȚ DE LICITAȚIE   SC ADP SA organizează, în data de 20.05.2020, ora 12.00, la sediul social, o procedură de Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Comunicate

 • Programul aquapark-ului Oradea pentru minivacanţă +

  Conducerea SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea informează că în Read More
 • Minuta dezbaterii publice cu privire la proiectul regulamentului de organizare si functionare impreuna cu lista de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  In baza prevederilor Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea - MODIFICARE +

    DEZBATERE PUBLICĂ În conformitate cu prevederile art.7 din Legea Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  Nr. 4898 din 11.05.2016 DEZBATERE PUBLICA 11.05.2016 In conformitate cu Read More
 • COMUNICAT privind Ziua Morţilor 2015 +

  COMUNICAT privind Ziua Mortilor 2015 Conducerea SC Administratia Doemniului Public Read More
 • 1
 • 2

Ştiri

 • Au apărut pepenii în piețele orădene +

  Au apărut pepenii în piețele orădene Faimoșii pepeni din Oltenia Read More
 • Pui de tamarin cu creastă la Zoo Oradea +

    O specie de maimuțe pe cale de dispariție Un Read More
 • Gratis e prea scump +

  Dacă ar fi fost "normali" la cap, primarul Oradiei şi Read More
 • Închis pentru... deschidere! Noul Aquapark va fi deschis abia către final de sezon şi la preţuri nepopulare +

  Clădirea străluceşte a nou, aruncând lumini vesele pe gresia multicoloră Read More
 • Piaţa Obor s-a înnoit: în locul gheretelor dărăpănate are chioşcuri uniforme +

  De câteva zile, vechile gherete din piaţa Obor, care găzduiau Read More
 • 1
 • 2

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform politicii de confidenţialitate.

  Sunt de acord cu cookies.
Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul GDPR)