ADP ORADEA

Administraţia Domeniului Public Oradea

 •   &nbspPiaţa Cetate

     Piaţa Cetate

 •   &nbspPiaţa Rogerius

     Piaţa Rogerius

 •   &nbspPiaţa Decebal

     Piaţa Decebal

 •   &nbspPiaţa Nufărul

     Piaţa Nufărul

 •   &nbspPiaţa Ioşia

     Piaţa Ioşia

 •   &nbspPiaţa Obor

     Piaţa Obor

 •   &nbspGrădina Zoologică

     Grădina Zoologică

 •    Ştrandul Ioşia

     Ştrandul Ioşia

 •   &nbspCimitirul Municipal

     Cimitirul Municipal

 •   &nbspAquapark Nymphaea

     Aquapark Nymphaea

 •   &nbspAdăpostul Grivei

     Adăpostul Grivei

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Nr. inregistrare: 6435/14.06.2016

APROBAT

Director General

Andrica Liviu

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Prin prezenta, vă invitam să participaţi la procedura de achiziţie directă a contractului privind  “Furnizare a 50. 000 de kg lucerna balotata pentru animalele din Gradina Zoologica Oradea”.

Valoarea estimata a achizitiei : - pret unitar – 0,5 lei/kg fara tva

                                                     - pret total estimat – 25.000 de lei fara tva.

Codul CPV: 03114000 – 3 – paie si plante furajere

Sursa de finanţare: .bugetul SC ADP SA Oradea

Perioada de valabilitate a ofertelor: .40 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Obiectul achizitiei directe: Furnizare a 50. 000 de kg lucerna balotata pentru animalele din Gradina Zoologica Oradea

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de achizitie publica

Ofertantii sunt obligati ca, la data si ora licitatiei sa prezinte cate o mostra din lucerna balotata licitata.

Documentele de calificare solicitate

 • Se vor prezenta urmatoarele documente:
 1. 1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului” (conform formularului anexat in documentatie - prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
 1. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (copie cui) de pe langa Tribunalele Teritoriale sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, termen maxim intre emitere si data limita de depunere a ofertelor – 30 zile din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului  autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei. Asta daca ofertantul este persoana juridical

- In cazul in care ofertantul este persoana fizica, trebuie sa prezinte copie dupa bulletin si dovada ca este producator

Forma de prezentare – Certificatul de inregistrare se va prezenta în copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul";

 1. Fisa de informatii generale – (Formular nr. 11-INFORMATII GENERALE) din care sa reiasa datele de identificare, numarul de telefon, fax, contul deschis la Banca sau Trezorerie si cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (……………).
 1. Experienta similara - Declaraţie privind lista principalelor furaje similare furnizate în ultimii 3 ani ( 2015, 2014, 2013) (Formular nr. D anexat) – din care sa rezulte furnizarea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract, insotit de copia xerox a respectivului contract. In cazul persoanelor fizice, se accepta orice document care sa certifice experienta similara.

Oferta va contine:

 1. documentele de calificare solicitate mai sus;
  • ofertantul îşi va asuma obligativitatea de a asigura calitatea furajelor furnizate şi garanţia pentru fiecare kg în parte
 2. propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta anexat, si va contine pretul total in lei fara TVA..

      Pretul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

* NU se acceptă asocieri, subcontractari sau angajamente ferme de sustinere din partea unui tert.

* NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

* NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Se solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor.

Modul de intocmire a ofertei

Documentele de calificare impreuna cu propunerea financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se  introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 2 plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent .

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea si adresa autoritatii contractante,

denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta („Oferta privind achizitia directa ……………………… )

 1. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
 2. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 21.06.2016, ORA 12,00
 3. Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza :

1  scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*)

 

Criteriul de atribuire: - pretul total cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Piaţa Emanuil Gojdu nr. 21, Oradea, judeţul Bihor

Data limită pentru depunerea ofertei -  21.06.2016  ora  10:00

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 21.06.2016 ora 12:00 la sediul SC ADP SA Oradea.

 

Consilier Achiziţii Publice

Alexandru Florin

Anunţuri

 • SPAȚII COMERCIALE DISPONIBILE IN LUNA MARTIE 2021 +

  Administrația Domeniului Public SA Oradea deține mai multe spații libere în piețele orădene, spații ce vor fi scoase la licitație Read More
 • ADP organizează licitație publică cu strigare, în vederea închirierii spațiului de alimentație publică în suprafață de 593,50 mp + terasă exterioară în suprafață de 640 mp, situat în Centrul de Afaceri Rogerius. +

  SC Administrația Domeniului Public SA organizează, în data de 25.03.2021, ora 12, la sediul social din mun. Oradea, str. Gheorghe Read More
 • ADP organizează licitație publică cu strigare, în vederea închirierii următoarelor spații comerciale și loturi de teren situate în Ștrandul Ioșia +

  Administrația Domeniului Public SA Oradea organizează, în data de 16.03.2021, ora 12, la sediul social din mun. Oradea, str. Gheorghe Read More
 • Anunt organizare concurs pentru 1 post de electrician, 1 post de zidar, 1 post de șofer profesionist (cat. B și C), 1 post de șofer (cat. B) +

  Administraţia Domeniului Public SA Oradea organizează selecție de personal pentru: - 1 post de electrician; - 1 post de zidar;             Condiții Read More
 • SPAȚII COMERCIALE DISPONIBILE IN LUNA FEBRUARIE 2021 +

  Administrația Domeniului Public SA Oradea deține mai multe spații libere în piețele orădene, spații ce vor fi scoase la licitație Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

Comunicate

 • Programul aquapark-ului Oradea pentru minivacanţă +

  Conducerea SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea informează că în Read More
 • Minuta dezbaterii publice cu privire la proiectul regulamentului de organizare si functionare impreuna cu lista de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  In baza prevederilor Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea - MODIFICARE +

    DEZBATERE PUBLICĂ În conformitate cu prevederile art.7 din Legea Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  Nr. 4898 din 11.05.2016 DEZBATERE PUBLICA 11.05.2016 In conformitate cu Read More
 • COMUNICAT privind Ziua Morţilor 2015 +

  COMUNICAT privind Ziua Mortilor 2015 Conducerea SC Administratia Doemniului Public Read More
 • 1
 • 2

Ştiri

 • Au apărut pepenii în piețele orădene +

  Au apărut pepenii în piețele orădene Faimoșii pepeni din Oltenia Read More
 • Pui de tamarin cu creastă la Zoo Oradea +

    O specie de maimuțe pe cale de dispariție Un Read More
 • Gratis e prea scump +

  Dacă ar fi fost "normali" la cap, primarul Oradiei şi Read More
 • Închis pentru... deschidere! Noul Aquapark va fi deschis abia către final de sezon şi la preţuri nepopulare +

  Clădirea străluceşte a nou, aruncând lumini vesele pe gresia multicoloră Read More
 • Piaţa Obor s-a înnoit: în locul gheretelor dărăpănate are chioşcuri uniforme +

  De câteva zile, vechile gherete din piaţa Obor, care găzduiau Read More
 • 1
 • 2

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform politicii de confidenţialitate.

  Sunt de acord cu cookies.
Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul GDPR)