ADP ORADEA

Administraţia Domeniului Public Oradea

 •   &nbspPiaţa Cetate

     Piaţa Cetate

 •   &nbspPiaţa Rogerius

     Piaţa Rogerius

 •   &nbspPiaţa Decebal

     Piaţa Decebal

 •   &nbspPiaţa Nufărul

     Piaţa Nufărul

 •   &nbspPiaţa Ioşia

     Piaţa Ioşia

 •   &nbspPiaţa Obor

     Piaţa Obor

 •   &nbspGrădina Zoologică

     Grădina Zoologică

 •    Ştrandul Ioşia

     Ştrandul Ioşia

 •   &nbspCimitirul Municipal

     Cimitirul Municipal

 •   &nbspAquapark Nymphaea

     Aquapark Nymphaea

 •   &nbspAdăpostul Grivei

     Adăpostul Grivei

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Oradea, în calitate de autoritate publică tutelară, lansează procesul de recrutare a șapte poziţii de membru în Consiliul de Administrație la societatea Administratia Domeniului Public SA.

Persoanele interesate de a deveni membru în consiliul de administrație trebuie să depună până la data de 22.02.2017, ora 15:30 un dosar de candidatură care să cuprind:

 1. Copie după actul de identitate
 2. Copie diplomă de studii
 3. Curriculum Vitae în format european;
 4. Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă deţine sau nu statutul de „independent" în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990; (conform modelului publicat pe site).
 5. Declaraţie pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal (conform modelului publicat pe site).
 6. Declaraţie pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împotriva sa (conform modelului publicat pe site).
 7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație (conform modelului publicat pe site).
 8. Declaraţie de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare şi selecţie (conform modelului publicat pe site).

Dosarul se va depune în plic închis cu mențiunea: "Aplicaţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Adminstraţie al Societății Administrația Domeniului Public S.A", personal sau prin curier la adresa Oradea, str. P-ța Unirii, nr. 1, la Piramida din interiorul Primăriei municipiului Oradea.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.       

Administrația Domeniului Public S.A Oradea este fosta regie autonomă (RAPAS) reorganizată în societate pe acțiuni în anul 2011, operator al serviciilor de administrare și exploatare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea. Pentru mai multe informații poate fi accesat  site-ul adporadea.ro.

Obiectivul general al întreprinderii publice:

 • îmbunătățirea calității serviciilor de administrare a domeniului public și privat al municipiului Oradea precum și eficiența cu care aceste servicii sunt realizate.

Rezultate strategice așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

 • societatea să acționeze ca un holding de servicii publice, astfel încât profitul realizat pe unele din activitaăți să acopere pierderea înregistrată pe alte activități
 • realizarea unui serviciu public de calitate în condițiile reducerii graduale în fiecare an a subvențiilor de exploatare acordate de la bugetul local
 • creșterea numărului de clienți beneficiari ai serviciilor
 • reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri
 • renegocierea contractului colectiv de muncă în vederea abordării unitare pentru toate companiile la care Municipiul Oradea este acționar majoritar
 • diversificarea paletei de servicii prestate către populație/turiști

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • cunoasterea limbii romane (scris și vorbit);
 • capacitatea deplină de exercițiu;
 • nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împotriva lor şi nu au cazier judiciar.
 • nu au cazier fiscal

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

 • cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • toți membrii trebuie să aiba experiență în activitatea de administrare/management companii private/publice sau instituții publice;
 • nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completarile ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completarile ulterioare.
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe listă scurtă vor fi ulterior invitaţi să elaboreze o declaraţie de intenţie pe baza scrisorii de aşteptări aprobată prin HCL nr. 5/2017 publicată pe site_ul www.oradea.ro/subpagina/administratia-domeniului-public

Criteriile de evaluare/selecție sunt prevazute în matricea consiliului de administrație al societății Administrația Domeniului Public SA aprobată prin HCL nr. 5/2017 și publicată pe site_ul www.oradea.ro/subpagina/administratia-domeniului-public

În atașament pot fi vizualizate o serie de documente

Anunţuri

 • Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea selecționează electrician si operatori de instalatii +

  S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea selecționează următoarele categorii de personal: 1 ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE - absolvent de şcoală profesională / liceu cu Read More
 • ANUNȚ privind organizarea procedurii de achiziție publică de servicii de acordare de credit +

  ANUNȚ privind organizarea procedurii de achiziție publică de servicii de acordare de credit în valoare de 16.000.000 lei în vederea Read More
 • ADP selectează lucrători comerciali pentru Aquaparkul Nymphaea Oradea +

  S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea selectează lucrători comerciali pentru Aquaparkul Nymphaea Oradea. Condiții minime: Absolvent a 10 clase; Cererile Read More
 • Anunt organizare concurs pentru postul de electrician intretinere si zidar +

  S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea organizează, în data de 19.05.2020, concurs pentru următoarele categorii de personal: 1 ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE                                  Read More
 • Anunt de licitatie publica cu strigare pentru valorificarea unor bunuri +

  ANUNȚ DE LICITAȚIE   SC ADP SA organizează, în data de 20.05.2020, ora 12.00, la sediul social, o procedură de Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Comunicate

 • Programul aquapark-ului Oradea pentru minivacanţă +

  Conducerea SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea informează că în Read More
 • Minuta dezbaterii publice cu privire la proiectul regulamentului de organizare si functionare impreuna cu lista de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  In baza prevederilor Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea - MODIFICARE +

    DEZBATERE PUBLICĂ În conformitate cu prevederile art.7 din Legea Read More
 • Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare împreună cu propunerea Listei de tarife pentru Aquaparkul Oradea +

  Nr. 4898 din 11.05.2016 DEZBATERE PUBLICA 11.05.2016 In conformitate cu Read More
 • COMUNICAT privind Ziua Morţilor 2015 +

  COMUNICAT privind Ziua Mortilor 2015 Conducerea SC Administratia Doemniului Public Read More
 • 1
 • 2

Ştiri

 • Au apărut pepenii în piețele orădene +

  Au apărut pepenii în piețele orădene Faimoșii pepeni din Oltenia Read More
 • Pui de tamarin cu creastă la Zoo Oradea +

    O specie de maimuțe pe cale de dispariție Un Read More
 • Gratis e prea scump +

  Dacă ar fi fost "normali" la cap, primarul Oradiei şi Read More
 • Închis pentru... deschidere! Noul Aquapark va fi deschis abia către final de sezon şi la preţuri nepopulare +

  Clădirea străluceşte a nou, aruncând lumini vesele pe gresia multicoloră Read More
 • Piaţa Obor s-a înnoit: în locul gheretelor dărăpănate are chioşcuri uniforme +

  De câteva zile, vechile gherete din piaţa Obor, care găzduiau Read More
 • 1
 • 2

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform politicii de confidenţialitate.

  Sunt de acord cu cookies.
Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul GDPR)